Elsebeth Jensen, Bøvling børnehus

Sunde Unger er et skønt materiale, der virkelig giver meget god mening i arbejdet med børn. Det er dejligt, at det er let og overskueligt at gå til.

Jeg vil også sige jer tak for, at I har været med til at åbne mine øjne for, hvad lydbilleder kan gøre for et børnefællesskab. Både historierne og lydbillederne har været et rigtig godt pædagogisk værktøj for mig.

Jeg oplevede hurtigt, at noget materiale blev favorit hos børnene. De børn, der skal sove, får lov på skift at vælge en historie. Som personale er det skønt at kunne tænde for en historie, der skaber ro og giver et positivt frirum, så ikke uløste konflikter eller savn af en forælder fylder inden søvnen.

Jeg bruger meget filerne med lydbilleder fra naturen. Disse bruges til at finde et fælles fokus i aktiviteter som f.eks. formiddagsmad. Det giver rigtig god mening for mig at bruge disse lydbilleder i aktiviteter, hvor børnene går til og fra drypvis. De børn som kommer til bordet kan hurtigt komme med i bordfællesskabet.

Jeg synes virkelig, at jeres hjemmeside og jeres materiale er af høj kvalitet.

Elsebeth Jensen, Bøvling børnehus